Ελληνικά English
info@skypharm.gr
+30 2313 080710
Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΣΚΑΪ ΦΑΡΜ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το Φεβρουάριο του 2016 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς της, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Αρ. Μητρ. Πιστοπ. 041-16-0036) από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) και βάσει των διαδικασιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας πραγματοποιούνται συνεχείς επεκτάσεις στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης – διαπίστευσης, με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στην εταιρεία ΣΚΑΪ ΦΑΡΜ Α.Ε. πραγματοποιούνται σε τακτική βάση:

α) επιθεωρήσεις από τις εθνικές υγειονομικές αρχές,

β) αυστηροί εσωτερικοί έλεγχοι (αυτο-επιθεωρήσεις).

 

ΑΔΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (Ε.Ο.Φ.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EudraGMDP

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ GDP

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Y.A. 1348/04)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015

 

 Olympia-Electronics
Members Login
Επικοινωνία
  • SKYPHARM SA
  • ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5
  • 57001 ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ

  • T. +30 2313 080710
  • info@skypharm.gr